Blog on Chips

Articles are all only in Turkish

  • Latest Articles On


Biyoteknoloji
Biyoteknolojide Mikroakışkan Çiplerin Yeri

Biyoteknoloji multidisiplinerdir. Böylelikle hem geniş yelpazede araştırmaları kapsar, hem de yenilikçiliği kolaylaştırır. ...

  • 1341
Mikroakışkan Çipler
Bir-Çip-Organ: Tıp ve Farmakolojide Uygulamaları

Bir-Çip-Organ teknolojisi, mikrokanallar içinde 3B hücre kültürünü ve mevcut yöntemlerle yapılamayan analizleri mümkünleştirir. ...

  • 913
Kutup Bilimleri
MİKROAKIŞKAN AYGITLARININ KUTUP UYGULAMALARI

Mikroakışkan çipler, zorlu çevresel şartlarda, laboratuvar cihazları ile benzer verim ve doğrulukta deneysel analiz yapılması için ...

  • 776
Hayvancılık
Hayvancılık Biyosensörleri

Biyosensörler, biyolojik durumların dijital veriye çevrilip anlaşılmasını, takip edilmesini ve analiz edilerek gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. ...

  • 88